Biuletyn Informacji Publicznej

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy


2021

Kontrole wewnętrzne 

L.p.

Temat kontroli

Jednostka kontrolująca

Termin kontroli

Protokół kontroli

         

-

-

-

-

-

         

 

Kontrole zewnętrzne  

L.p.

Temat kontroli

Jednostka kontrolująca

Termin kontroli

Protokół kontroli

         

1.

Kontrola doraźna w zakresie prawidłowości realizacji zadań dyrektora przedszkola

Kuratorium Oświaty w Katowicach

Delegatura w Gliwicach

13.04.2021

Protokół kontroli doraźnej

DK-GL.5533.2.25.2021

z dnia 19.04.2021

 

         
 2.

Kontrola doraźna w zakresie prawidłowości realizacji zadań dyrektora szkoły

Kuratorium

Oświaty w Katowicach

Delegatura w Gliwicach

 
 21-22.04.2021

 Protokół kontroli doraźnej

 DK-GL.5533.2.26.2021

z dnia 28.04.2021

 

3.

Kontrola doraźna dotycząca „oceny stanu sanitarnego szkoły oraz przedszkola”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Gliwicach

 

18.06.2021
Protokół kontroli Nr 81/1207/NS/HDM/21

z dnia 18.06.2021