Biuletyn Informacji Publicznej

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy


2020

Kontrole wewnętrzne 

L.p.

Temat kontroli

Jednostka kontrolująca

Termin kontroli

Protokół kontroli

         

-

-

-

-

-

         

 

Kontrole zewnętrzne  

L.p.

Temat kontroli

Jednostka kontrolująca

Termin kontroli

Protokół kontroli

1.

Oględziny pomieszczeń Przedszkola Publicznego w Żernicy przy ul. Górniczej 2m w związku z rozbudową.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Gliwicach

27.01.2020

Protokół kontroli

Nr 17/1207/NS/ZNS/
20/526/22

z dn. 27.01.2020

2.

Wynagrodzenie za pracę.

INSPEKTOR PRACY

Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy

10.03.2020

2-3.07.2020

Protokół kontroli
nr 040276-53-KO13-Pt/20 z dn. 17.07.2020

3.

Kontrola w związku z wnioskiem dyrektora o zatwierdzenie zakładu i wpisem do rejestru zakładów (kuchnia – Górnicza 2m)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Gliwicach

27.08.2020

Decyzja nr NS/HŻŻiPU-432-176-7366/20 z dn. 9.09.2020 o zatwierdzeniu zakładu.

Zaświadczenie  nr NS/HŻŻiPU-432-176-7366/20 z dn. 9.09.2020 o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji sanitarnej.

Na podstawie protokołu kontroli sanitarnej nr 976/1207/NS/HŻŻiPU/20 z dn. 27.09.2020