Biuletyn Informacji Publicznej

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy


2017

Kontrole wewnętrzne

L.p.

Temat kontroli

Jednostka kontrolująca

Termin kontroli

Protokół kontroli

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 Kontrole zewnętrzne  

L.p.

Temat kontroli

Jednostka kontrolująca

Termin kontroli

Protokół kontroli

1.

Prawna ochrona stosunku pracy- wynagrodzenie za pracę

INSPEKTOR PRACY

Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy

16,20,24.03.2017

Protokół 040276-5317-KO14-Pt/17 z dn.24.03.2017

         

2.

Przestrzeganie statutu szkoły, przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia oraz zapewnianie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki wychowania i opieki, w szczególności w zakresie organizacji rekolekcji

Kuratorium Oświaty 

12.04.2017

SW.14.10.61.2017 z dnia 19.04.2017