Biuletyn Informacji Publicznej

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy


2018

Kontrole wewnętrzne 

L.p.

Temat kontroli

Jednostka kontrolująca

Termin kontroli

Protokół kontroli

         

-

-

-

-

-

         

 

 Kontrole zewnętrzne  

L.p.

Temat kontroli

Jednostka kontrolująca

Termin kontroli

Protokół kontroli

1.

Kontrola planowa dotycząca oceny stanu sanitarnego szkoły, przedszkola, oceny realizacji wymogów w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszaniu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Gliwicach

22.02.2018

Protokół kontroli Nr 57/1207/NS/HDM/18

z dn. 22.02.2018