Biuletyn Informacji Publicznej

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy


MAJĄTEK SZKOŁY

Środki trwałe

12.660.760,40 zł

Pozostałe środki trwałe

651.320,90 zł

Zbiory biblioteczne

36.743,10 zł

Wartości niematerialne i prawne

60.348,78 zł

Razem:

13.409.173,18 zł