Biuletyn Informacji Publicznej

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy


MAJĄTEK ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ŻERNICY

 

Środki trwałe

17.323.507,35 zł

Pozostałe środki trwałe

774.038,55 zł

Zbiory biblioteczne

41.979,98 zł

Wartości niematerialne i prawne

57.429,44 zł

Razem:

18.196.955,32 zł