Biuletyn Informacji Publicznej

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy


KADRA KIEROWNICZA

Beata Nawrath – dyrektor

Aleksandra Kobielska – wicedyrektor

Jolanta Żaba – główna księgowa

 

KADRA PEDAGOGICZNA

Barańska Agnieszka - język angielski

Bartlik Aleksander - edukacja dla bezpieczeństwa

Bieniek Jolanta - edukacja wczesnoszkolna, informatyka, biblioteka, technika, oligofrenopedagogika

Bochenek Anna - język angielski, surdopedagogika

Boroń Wioleta - nauczanie przedszkolne, oligofrenopedagogika

Duda Miranda - biologia, przyroda, chemia

Dusza Anna - nauczanie przedszkolne

Fiedel Krystyna - nauczanie przedszkolne, oligofrenopedagogika

Grocholska Bożena - edukacja wczesnoszkolna, zajęcia komputerowe, gimnastyka korekcyjna

Gucwa Agnieszka - matematyka, informatyka, technika

Haduch Barbara - chemia

Hoinkis Monika - język angielski

Hołyńska Magdalena - pedagog specjalny, nauczyciel wspomagający

Jakiesz-Błasiak Anna (zast.) - muzyka

Janic Judyta - psycholog, oligofrenopedagogika

Jopek Krystyna - matematyka, fizyka

Kasza Beata - edukacja wczesnoszkolna, rewalidacja, logopedia

Kobielska Aleksandra - wicedyrektor, biblioteka

Kochmańska Julia - język niemiecki, oligofrenopedagogika

Kocoń Izabela - edukacja przedszkolna

Kot Sabina - wychowanie fizyczne

Kozobucka Elżbieta - edukacja wczesnoszkolna, wychowanie przedszkolne, język polski

Kromolan Monika - nauczyciel wspomagający, pedagog specjalny

Kurowska Bogusława - język polski

Kuś Anna - matematyka, informatyka, biblioteka

Lewandowska Katarzyna - edukacja przedszkolna, język niemiecki

Maczionsek Magdalena (zast.) - język angielski

Makowska Grażyna - edukacja wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne

Malcherczyk Gabriela - muzyka, plastyka

Mączka Marta - edukacja wczesnoszkolna, matematyka

Morga Grażyna - geografia, matematyka

Nawrath Beata - dyrektor, język polski, biblioteka, zajęcia artystyczne

Niestrój Julia - religia

Olszówka Justyna - edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna

Pawliczek Barbara - edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, logopedia

Piszkała Martyna - język niemiecki, edukacja wczesnoszkolna

Placek Anna - edukacja wczesnoszkolna, logopedia

Polewik Joanna (zast.) - plastyka

Rokosz Magdalena - język polski, tyflopedagogika

Rusin Barbara – religia, wychowanie do życia w rodzinie

ks. Rycerz Zbigniew - religia

Samól Magdalena - edukacja wczesnoszkolna, biblioteka

Siwiec Mateusz - wychowanie fizyczne, instruktor piłki siatkowej

Szczerba Joanna - nauczanie przedszkolne

Śliwka Aneta - edukacja wczesnoszkolna, nauczanie przedszkolne, terapia pedagogiczna

Twardawa Kornelia - pedagog, terapia pedagogiczna

Wiatrowska Paulina - język polski, zajęcia artystyczne

Wrońska Justyna - historia i WOS

Zborowska Katarzyna - wychowanie fizyczne, biologia

Zdanowicz Anna - nauczanie przedszkolne, język niemiecki, terapia pedagogiczna, edukacja artystyczna

 

Pracownicy obsługi i administracji

 

Nazwisko i imię pracownika

Ogólny zakres zadań

1

Marzec Ilona  

Pracownicy administracji

2

Salbert Justyna

3

Żaba Jolanta 

4

Gallus Magdalena

5

Cencarek Teresa 

Obsługa szkoły

6

Gawron Edyta

7

Kotlorz Ewelina

8

Popowicz Wiesława

9

Majnusz Kornelia  

10

Musiał Anna

11

Goretzki Georg          

Obsługa szkoły i przedszkola

12

Bondza Lidia

Obsługa kuchni i stołówki

13

Foit Edyta     

14

Makosz Margot

15

Młynarek Joanna

16

Suffner Renata  

17

Suffner Sylwia   

18

Garczorz Gabriela 

Obsługa przedszkola

19

Kusiak Małgorzata   

20

Menzik Agnieszka

21

Nowak Barbara

22

Kutta Dorota 

23

Warzocha Kornelia

24

Gillner Adrian

25

Cybulski Jerzy    

Obsługa kotłowni

26

Przybyła Ryszard