Biuletyn Informacji Publicznej

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy


KADRA KIEROWNICZA

Beata Nawrath – dyrektor

Aleksandra Kobielska – wicedyrektor

Jolanta Żaba – główna księgowa

 

KADRA PEDAGOGICZNA

Barańska Agnieszka - język angielski

Bartlik Aleksander - edukacja dla bezpieczeństwa

Bieniek Jolanta - edukacja wczesnoszkolna, informatyka, biblioteka, technika, oligofrenopedagogika

Bochenek Anna - język angielski, surdopedagogika

Boroń Wioleta - nauczanie przedszkolne, oligofrenopedagogika

Duda Miranda - biologia, przyroda, chemia

Dusza Anna - nauczanie przedszkolne

Fiedel Krystyna - nauczanie przedszkolne, oligofrenopedagogika

Grocholska Bożena - edukacja wczesnoszkolna, zajęcia komputerowe, gimnastyka korekcyjna

Gucwa Agnieszka - matematyka, informatyka, technika

Haduch Barbara - chemia

Hoinkis Monika - język angielski

Hołyńska Magdalena - pedagog specjalny, nauczyciel wspomagający

Jakiesz-Błasiak Anna (zast.) - muzyka

Janic Judyta - psycholog, oligofrenopedagogika

Jopek Krystyna - matematyka, fizyka

Kasza Beata - edukacja wczesnoszkolna, rewalidacja, logopedia

Kobielska Aleksandra - wicedyrektor, biblioteka

Kochmańska Julia - język niemiecki, oligofrenopedagogika

Kocoń Izabela - edukacja przedszkolna

Kot Sabina - wychowanie fizyczne

Kozobucka Elżbieta - edukacja wczesnoszkolna, wychowanie przedszkolne, język polski

Kromolan Monika - nauczyciel wspomagający, pedagog specjalny

Kurowska Bogusława - język polski

Kuś Anna - matematyka, informatyka, biblioteka

Lewandowska Katarzyna - edukacja przedszkolna, język niemiecki

Maczionsek Magdalena (zast.) - język angielski

Makowska Grażyna - edukacja wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne

Malcherczyk Gabriela - muzyka, plastyka

Mączka Marta - edukacja wczesnoszkolna, matematyka

Morga Grażyna - geografia, matematyka

Nawrath Beata - dyrektor, język polski, biblioteka, zajęcia artystyczne

Niestrój Julia - religia

Olszówka Justyna - edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna

Pawliczek Barbara - edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, logopedia

Piszkała Martyna - język niemiecki, edukacja wczesnoszkolna

Placek Anna - edukacja wczesnoszkolna, logopedia

Polewik Joanna (zast.) - plastyka

Rokosz Magdalena - język polski, tyflopedagogika

Rusin Barbara – religia, wychowanie do życia w rodzinie

ks. Rycerz Zbigniew - religia

Samól Magdalena - edukacja wczesnoszkolna, biblioteka

Serafin Natalia - nauczanie przedszkolne

Siwiec Mateusz - wychowanie fizyczne, instruktor piłki siatkowej

Szczerba Joanna - nauczanie przedszkolne

Śliwka Aneta - edukacja wczesnoszkolna, nauczanie przedszkolne, terapia pedagogiczna

Twardawa Kornelia - pedagog, terapia pedagogiczna

Wiatrowska Paulina - język polski, zajęcia artystyczne

Wrońska Justyna - historia i WOS

Zborowska Katarzyna - wychowanie fizyczne, biologia

Zdanowicz Anna - nauczanie przedszkolne, język niemiecki, terapia pedagogiczna, edukacja artystyczna

 

  

Pracownicy obsługi i administracji

 

Nazwisko i imię pracownika

Ogólny zakres zadań

1

Marzec Ilona  

Pracownicy administracji

2

Salbert Justyna

3

Żaba Jolanta 

4

Żmudzińska Adelajda

5

Cencarek Teresa 

Obsługa szkoły

6

Gawron Edyta

7

Kotlorz Ewelina

8

Kutta Dorota 

9

Majnusz Kornelia  

10

Musiał Anna

11

Warzocha Kornelia

12

Goretzki Georg          

Obsługa szkoły i przedszkola

13

Bondza Lidia

Obsługa kuchni i stołówki

14

Foit Edyta     

15

Makosz Margot

16

Młynarek Joanna

17

Popowicz Wiesława

18

Suffner Renata  

19

Suffner Sylwia   

20

Waluga Maria 

21

Garczorz Gabriela 

Obsługa przedszkola

22

Kusiak Małgorzata   

23

Menzik Agnieszka

24

Nowak Barbara

25

Cybulski Jerzy    

Obsługa kotłowni