Biuletyn Informacji Publicznej

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy

Sposoby załatwiania spraw:

  • Sekretariat szkoły przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów.
  • Korespondencję można dostarczyć osobiście, pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  • Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z Kodeksem postępowania administracyjnego.
  • Sekretariat szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.

 

Godziny urzędowania sekretariatu:

od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-16.00